Často kladené otázky

O službě SingleKey ID

Co je SingleKey ID?

SingleKey ID je platforma digitální identity, která umožňuje přístup k různým nabídkám partnerských společností, jako jsou webové stránky, obchody, aplikace a služby, pomocí jediného přihlášení.

Proč bych měl používat SingleKey ID?

SingleKey ID vám umožní přihlásit se k mnoha online nabídkám partnerských společností pouze jedním přihlašovacím jménem, takže si již nebudete muset pamatovat několik hesel a uživatelských jmen.

Na co si musím dát pozor při přechodu na SingleKey ID?

Pokud jste se dříve zaregistrovali v aplikaci partnerské společnosti, která nyní nabízí jako novou možnost přihlášení SingleKey ID, nezapomeňte při změně použít stejnou e-mailovou adresu.

Používají všechny webové stránky a aplikace partnerských společností SingleKey ID?

Ne, ne nutně. Je možné, že některé webové stránky, obchody, aplikace a služby partnerských společností nepoužívají nebo ještě nepoužívají SingleKey ID.

Které funkce poskytuje SingleKey ID a které partnerské společnosti?

SingleKey ID vám umožňuje přihlašovat se k mnoha různým aplikacím partnerských společností pomocí jednoho digitálního klíče. Nabídky jednotlivých partnerských společností se mohou lišit. Jsou dány nabídkami jednotlivých společností, produkty a aplikacemi, které používáte, vaší polohou, dostupností záruk a dalšími podmínkami.

Jaký je vztah mezi společností SingleKey ID a jejími partnerskými společnostmi?

SingleKey ID používají partnerské společnosti, aby umožnily zákazníkům přihlásit se na jejich weby a aplikace. Další informace naleznete v našich Podmínkách použití.

Mohu SingleKey ID používat offline?

Ne, k registraci nebo přihlášení pomocí SingleKey ID potřebujete funkční připojení k internetu.

Jaký je vztah mezi SingleKey ID a aplikací Home Connect?

Mezi dalšími partnery a jejich službami lze k přístupu do aplikace Home Connect použít SingleKey ID. Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace Home Connect, můžete navíc potřebovat zařízení kompatibilní s Home Connect®.

Registrace

Jak se mohu zaregistrovat do systému SingleKey ID?

Nejprve je třeba zadat e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, které ještě není zaregistrováno v systému SingleKey ID. Při pokračování volbou ,Pokračovat' budete vyzváni k zobrazení informací, které potvrdí, že pro zadanou e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo neexistuje žádné SingleKey ID. V následujícím kroku musíte nastavit heslo pro své SingleKey ID a přijmout naše ,Podmínky používání'. Bude vám zaslán e-mail nebo textová zpráva obsahující šestimístný bezpečnostní kód. Po zadání správného bezpečnostního kódu budete přesměrováni zpět do požadované partnerské aplikace. Gratulujeme - vaše registrace do SingleKey ID proběhla úspěšně.

Proč není přijato mnou zvolené heslo?

Heslo musí obsahovat alespoň: 1 číslici, 1 velké a malé písmeno, 8 znaků.

Proč jsem neobdržel bezpečnostní kód?

Pokud jste neobdrželi e-mail nebo textovou zprávu obsahující bezpečnostní kód pro ověření, postupujte následovně: Zkontrolujte, zda e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu zobrazené v prohlížeči, na které jsme zaslali bezpečnostní kód, neobsahuje překlepy. V druhém kroku si vynutíte další pokus o odeslání kliknutím na odkaz "odeslat znovu" pod vstupním polem, do kterého je třeba zadat bezpečnostní kód. Dále prosím vyčkejte alespoň 15 minut, abyste se ujistili, že e-mail s bezpečnostním kódem nebo textová zpráva byly naším systémem správně zpracovány. Ujistěte se také, že máte řádné připojení k internetu, abyste měli přístup do své e-mailové schránky, a dostatečný signál pro příjem textových zpráv. Vyhledejte prosím také ve své poštovní schránce e-mailovou adresu našeho odesílatele "support@singlekey-id.com' a v případě potřeby nezapomeňte zkontrolovat složky jako "Unknown", "SPAM", "Social" nebo "Promotion".

Proč není bezpečnostní kód akceptován?

Upozorňujeme, že doba platnosti bezpečnostního kódu je nastavena na 30 minut při zaslání e-mailem a 10 minut při zaslání textovou zprávou. Kromě toho je platný pouze poslední požadovaný bezpečnostní kód pro ochranu vašeho SingleKey ID před zneužitím.

Jak se mohu zaregistrovat do SingleKey ID, když jsem přesměrován na přihlašovací stránku?

Pokud jste po zadání e-mailové adresy nebo telefonního čísla přesměrováni na přihlašovací stránku pro zadání hesla, znamená to, že jste se již dříve přihlásili k ID SingleKey. Je důležité si uvědomit, že SingleKey ID bylo dříve známé jako Bosch ID. Vaše přihlašovací údaje byly bezproblémově převedeny na SingleKey ID. V důsledku toho budete po zadání své e-mailové adresy přímo přesměrováni na přihlašovací obrazovku, místo abyste procházeli procesem registrace. Další informace o přechodu z Bosch ID na SingleKey ID naleznete v tomto oznámení.

Pokud si nemůžete vzpomenout na své dříve zvolené heslo, obnovte si jej podle tohoto často kladených dotazů.

Mohu svůj průkaz SingleKey ID rozdělit do kategorií pro pracovní nebo soukromé použití?

Abyste mohli oddělit soukromý účet od firemního účtu, musíte si v současné době zaregistrovat dvě různá SingleKey ID (se dvěma různými e-mailovými adresami nebo čísly mobilních telefonů).

Mohu se zaregistrovat pouze pro jednu partnerskou společnost pomocí SingleKey ID?

Pomocí SingleKey ID se můžete zaregistrovat u jedné partnerské společnosti prostřednictvím webových stránek, obchodu, aplikace nebo služby. Pokud se budete chtít později zaregistrovat u jiné partnerské společnosti, můžete se tam přihlásit pomocí svého stávajícího ID SingleKey (e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu a heslo). Další účet u tohoto partnera může být vytvořen až tehdy, když se tam skutečně poprvé přihlásíte. Abyste mohli používat konkrétní webové stránky nebo aplikace, můžete být partnerskou společností požádáni o poskytnutí dalších informací.

Proč musím dokončit proces registrace specifický pro danou aplikaci?

SingleKey ID shromažďuje pouze vaši e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu a heslo při registraci. Některé partnerské aplikace však vyžadují další informace, aby vám mohly nabídnout své služby (např. poštovní adresu), a žádají o ně v dalším kroku po přihlášení pomocí SingleKey ID nebo před ním.

Proč musím zadávat e-mailovou adresu i číslo mobilního telefonu?

Některé partnerské společnosti SingleKey ID mohou vyžadovat vaši e-mailovou adresu i telefonní číslo. V takovém případě a v závislosti na tom, jaký faktor jste původně zvolili jako preferovanou možnost registrace, budete požádáni o přidání e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla. K tomu dojde pouze v případě, že se pokoušíte zaregistrovat a přihlásit do aplikace partnerské společnosti, která skutečně vyžaduje oba tyto údaje.

Přihlášení

Jak se správně přihlásit pomocí SingleKey ID?

Po zadání e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla, které jste použili při registraci do SingleKey ID, budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku, kde můžete zadat zvolené heslo. Po úspěšném přihlášení budete přesměrováni do konkrétní partnerské aplikace, kde jste zahájili proces přihlášení. Dbejte na to, abyste přihlašovací proces vždy zahajovali z příslušné partnerské aplikace. Zejména se vyhněte přístupu na přihlašovací stránku SingleKey ID prostřednictvím záložek prohlížeče, protože to může vést k chybám nebo nefunkční přihlašovací stránce.

Musím při každém pokusu o přihlášení do partnerských aplikací zadávat své přihlašovací údaje?

Ne - během přihlašování máte možnost při zadávání hesla zaškrtnout políčko "Zůstat přihlášený". Tímto způsobem zůstanete přihlášeni po dobu 30 dnů pro konkrétní zařízení, kde byl proces přihlášení proveden. Upozorňujeme však, že při odhlášení se tato konfigurace resetuje.

Proč musím při přihlašování zadávat bezpečnostní kód?

V tomto případě jste pro své SingleKey ID aktivovali dvoufázové ověření. Chcete-li spravovat nastavení dvoufázového ověřování, postupujte takto toto nejčastější dotazy.

Proč selhává přihlášení k SingleKey ID?

Pokud přihlášení není možné, zkontrolujte následující body: Zkontrolujte, zda jste správně zadali e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu a heslo. Zkontrolujte připojení k internetu. V mobilních zařízeních budete potřebovat internetové připojení s minimálním požadavkem připojení EDGE (označené písmenem "E" na příjmové liště). Na základě našich zkušeností však oceníte rychlejší připojení.

Jak se mohu ujistit, že je zadané heslo správné?

Heslo můžete zkontrolovat zobrazením hesla v otevřeném textu (symbol oka) a znovu se přihlásit.

Proč moje SingleKey ID neexistuje, přestože jsem se již zaregistroval?

Pokud jste nepotvrdili své vytvoření SingleKey ID zadáním platného bezpečnostního kódu, váš pokus o přihlášení bude krátce poté smazán. Možná jste v minulosti také smazali své SingleKey ID. V obou případech zahajte další pokus o registraci od nuly.

Co mám dělat, když přihlašovací tlačítko nereaguje?

Pokud přihlašovací tlačítko nereaguje, měli byste zkusit aktualizovat nebo přeinstalovat výchozí prohlížeč. Případně můžete nainstalovat a používat jiný.

Proč nefunguje můj uložený odkaz na záložku pro přihlášení do SingleKey ID?

Přihlašovací stránku jste neměli uložit do prohlížeče jako záložku. Místo toho vždy spusťte proces přihlášení z příslušné aplikace partnerské společnosti, kde se chcete přihlásit.

Jak mohu obnovit své heslo?

Po zadání e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla, které jste použili při registraci do SingleKey ID, budete vyzváni k přihlášení a na následující obrazovce budete požádáni o zadání zvoleného hesla. Na této obrazovce se zobrazí odkaz ,Forgot password' (Zapomenuté heslo), který umožňuje obnovení hesla. Upozorňujeme, že pro správné obnovení hesla budete potřebovat přístup k e-mailové schránce nebo textovým zprávám. Nastavte prosím heslo v souladu s našimi heslovými zásadami.

Heslo

Jak mohu obnovit své heslo?

Po zadání e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla, které jste použili při registraci do SingleKey ID, budete vyzváni k přihlášení a na následující obrazovce budete požádáni o zadání zvoleného hesla. Na této obrazovce se zobrazí odkaz ,Forgot password' (Zapomenuté heslo), který umožňuje obnovení hesla. Upozorňujeme, že pro správné obnovení hesla budete potřebovat přístup k e-mailové schránce nebo telefonu. Po zadání bezpečnostního kódu, který byl doručen buď e-mailem, nebo textovou zprávou, budete moci nastavit nové heslo. Heslo prosím nastavte v souladu s našimi heslovými zásadami.

Proč jsem neobdržel bezpečnostní kód?

Pokud jste neobdrželi e-mail nebo textovou zprávu obsahující bezpečnostní kód pro ověření, postupujte následovně: Zkontrolujte, zda e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu zobrazené v prohlížeči, na které jsme zaslali bezpečnostní kód, neobsahuje překlepy. V druhém kroku si vynutíte další pokus o odeslání kliknutím na odkaz "odeslat znovu" pod vstupním polem, do kterého je třeba zadat bezpečnostní kód. Dále prosím vyčkejte alespoň 15 minut, abyste se ujistili, že e-mail s bezpečnostním kódem nebo textová zpráva byly naším systémem správně zpracovány. Ujistěte se také, že máte řádné připojení k internetu, abyste měli přístup do své e-mailové schránky, a dostatečný signál pro příjem textových zpráv. Vyhledejte prosím také ve své poštovní schránce e-mailovou adresu našeho odesílatele "support@singlekey-id.com' a v případě potřeby nezapomeňte zkontrolovat složky jako "Unknown", "SPAM", "Social" nebo "Promotion".

Proč není bezpečnostní kód akceptován?

Upozorňujeme, že doba platnosti bezpečnostního kódu je nastavena na 30 minut při zaslání e-mailem a 10 minut při zaslání textovou zprávou. Kromě toho je platný pouze poslední požadovaný bezpečnostní kód pro ochranu vašeho SingleKey ID před zneužitím.

Proč musím zadávat dva bezpečnostní kódy?

V tomto případě jste pro své SingleKey ID aktivovali dvoufázové ověření. Při zahájení resetování hesla prostřednictvím mobilního telefonního čísla nejprve obdržíte textovou zprávu a v následujícím e-mailu obsahující příslušný bezpečnostní kód. Při zahájení resetování hesla prostřednictvím e-mailové adresy jsou bezpečnostní kódy poskytovány v opačném pořadí. Chcete-li spravovat nastavení dvoufázového ověřování, postupujte podle tohoto nejčastějších dotazů.

Jak si mohu změnit heslo?

Chcete-li změnit heslo, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a klikněte na "Změnit heslo".

Jak se mohu ujistit, že je zadané heslo správné?

Heslo je třeba zkontrolovat zobrazením hesla v otevřeném textu (symbol oka) a znovu se přihlásit.

Jaké jsou zásady používání hesla SingleKey ID?

Heslo musí obsahovat alespoň: 1 číslici, 1 velké a malé písmeno, 8 znaků.

Dvoufázové ověřování

Proč bych měl používat dvoufázové ověřování?

Použití dvoufázového ověřování poskytuje další vrstvu zabezpečení pro vaše SingleKey ID. Vyžaduje, abyste poskytli nejen heslo, ale také bezpečnostní kód zaslaný na vaši e-mailovou adresu nebo mobilní telefon. V případě úniku hesel slouží druhý faktor jako další bezpečnostní bariéra. Jde o jednoduchý a efektivní způsob, jak výrazně zvýšit celkovou bezpečnost a ochránit své SingleKey ID před zneužitím.

Jak mohu aktivovat dvoufázové ověřování?

Chcete-li aktivovat dvoufázové ověřování, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a kliknutím na "Dvoufázové ověřování" jej aktivujte.

Kde se používá dvoufázové ověřování?

Jakmile povolíte dvoufázové ověření pro vaše SingleKey ID, budete muset při každém přihlášení a resetování hesla zadat bezpečnostní kód.

Jak mohu deaktivovat dvoufázové ověřování?

Chcete-li deaktivovat dvoufázové ověřování, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a kliknutím na "Dvoufázové ověřování" jej deaktivujte.

Co mohu dělat, když ztratím telefon?

V případě ztráty mobilního telefonu je nutné rychle reagovat, abyste zabránili případnému neoprávněnému přístupu k vašemu ID SingleKey a všem vašim osobním údajům propojeným v aplikacích partnerské společnosti SingleKey ID. Kontaktujte svého mobilního operátora a požádejte ho o okamžité pozastavení SIM karty, abyste ochránili své ID SingleKey před zneužitím. V současné době pracujeme na možnostech bezpečného obnovení a děkujeme vám za trpělivost.

Správa SingleKey ID

Kde mohu spravovat své SingleKey ID?

Chcete-li změnit data spojená s vaším SingleKey ID, přihlaste se prosím na web SingleKey ID. V sekci „Můj profil“ můžete změnit svou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu a heslo a také spustit smazání vašeho SingleKey ID.

Jak mohu změnit svou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu?

Chcete-li změnit svou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a vyberte možnost "Upravit e-mailovou adresu" nebo "Upravit číslo mobilního telefonu". Upozorňujeme, že změna bude úspěšná pouze v případě, že nová e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu již není přiřazeno k existujícímu ID SingleKey. Po odeslání změny obdržíte e-mail nebo textovou zprávu obsahující šestimístný bezpečnostní kód. Po zadání správného bezpečnostního kódu bude vaše nová e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu ověřeno. Upozorňujeme, že ke změně e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla budete potřebovat přístup do své e-mailové schránky nebo telefonu.

Proč jsem neobdržel bezpečnostní kód?

Pokud jste neobdrželi e-mail nebo textovou zprávu obsahující bezpečnostní kód pro ověření, postupujte následovně: Zkontrolujte, zda e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu zobrazené v prohlížeči, na které jsme zaslali bezpečnostní kód, neobsahuje překlepy. V druhém kroku si vynutíte další pokus o odeslání kliknutím na odkaz "odeslat znovu" pod vstupním polem, do kterého je třeba zadat bezpečnostní kód. Dále prosím vyčkejte alespoň 15 minut, abyste se ujistili, že e-mail s bezpečnostním kódem nebo textová zpráva byly naším systémem správně zpracovány. Ujistěte se také, že máte řádné připojení k internetu, abyste měli přístup do své e-mailové schránky, a dostatečný signál pro příjem textových zpráv. Vyhledejte prosím také ve své poštovní schránce e-mailovou adresu našeho odesílatele "support@singlekey-id.com' a v případě potřeby nezapomeňte zkontrolovat složky jako "Unknown", "SPAM", "Social" nebo "Promotion".

Proč není bezpečnostní kód akceptován?

Upozorňujeme, že doba platnosti bezpečnostního kódu je nastavena na 30 minut při zaslání e-mailem a 10 minut při zaslání textovou zprávou. Kromě toho je platný pouze poslední požadovaný bezpečnostní kód pro ochranu vašeho SingleKey ID před zneužitím.

Jak si mohu změnit heslo?

Chcete-li změnit heslo, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a klikněte na "Změnit heslo".

Kde mohu spravovat nastavení dvoufázového ověřování?

Chcete-li spravovat nastavení dvoufázového ověřování, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a klikněte na "Dvoufázové ověřování". Ujistěte se také, že e-mailová adresa i číslo mobilního telefonu zvýrazněné tučně jsou správné. Aktivujte pouze v případě, že tyto údaje máte k dispozici.

Jak smažu své SingleKey ID?

Chcete-li vymazat své ID SingleKey, přihlaste se na webové stránce SingleKey ID. Poté přejděte do sekce "Můj profil" a klikněte na tlačítko "Odstranit celé ID SingleKey". Tím se odstraní všechny připojené webové stránky a aplikace partnerských společností, což s sebou nese žádost o jejich odstranění. To může způsobit ztrátu dat ve všech vašich připojených účtech. V závislosti na aplikaci to může zahrnovat dokumenty, jako jsou záruční listy a faktury, ale také rutiny chytré domácnosti nebo údaje o historii chytrých zařízení. Před odstraněním celého ID si nezapomeňte zálohovat všechny informace, které si případně chcete ponechat.

Jak mohu sloučit dva identifikátory SingleKey ID?

Když se přihlašujete do aplikací a zadáváte údaje specifické pro danou aplikaci (např. doručovací adresu) nebo žádáte o oprávnění (např. k přístupu do aplikace vůbec), jsou tyto údaje/oprávnění spojeny s konkrétním ID SingleKey, které bylo použito pro přihlášení. Obecně mohou nastat dva případy, kdy požádáte o sloučení ID SingleKey: 1) Vytvořili jste dvě ID SingleKey a přihlásili jste se do jedné konkrétní aplikace s oběma ID SingleKey. 2) Vytvořili jste dva SingleKey ID a přihlásili jste se do více různých aplikací s oběma SingleKey ID. To je vždy třeba vyjasnit s příslušnou aplikací (aplikacemi) pro každý případ zvlášť. Pokud byla data sloučena podle vašeho přání, můžete SingleKey ID smazat prostřednictvím SingleKey ID ,Můj profil', které by se již v budoucnu nemělo používat.

Kde mohu změnit své osobní údaje, například adresu bydliště nebo příjmení?

Některé aplikace integrované se SingleKey ID vyžadují dodatečnou aktivaci nebo další specifické informace pro používání jejich aplikace nebo webové stránky, jako je uvedení adresy bydliště apod. Pokud se váš dotaz týká nastavení konkrétní aplikace, obraťte se na týmy podpory pro aplikaci, ve které se snažíte změnit své osobní údaje.

Další

Proč musím při registraci nebo přihlášení řešit CAPTCHA?

SingleKey ID zajišťuje bezpečnost a zabezpečení vašich dat. CAPTCHA (zkratka pro "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", česky "Kompletně automatizovaný veřejný Turingův test k rozlišení počítačů a lidí") slouží jako ochranná bariéra proti neoprávněnému vzdálenému přístupu a zajišťuje, že se k vašemu ID SingleKey dostane pouze člověk, nikoli počítač se správným heslem. Test CAPTCHA se skládá ze dvou částí: zkresleného obrázku s náhodnými znaky a textového pole. Chcete-li prokázat, že jste člověk, zadejte znaky zobrazené na obrázku do textového pole. S CAPTCHA se setkáte, když registrujeme příliš mnoho pokusů z jednoho připojení. Pokud máte s obrázkem CAPTCHA potíže, můžete načíst nový obrázek pomocí ikony "reload" nebo to zkusit později.

Jaká opatření pomohou, pokud se na obrazovce objeví chybová zpráva?

Pokud se v doméně https://singlekey-id.com zobrazí chybová zpráva, postupujte následovně: Ujistěte se, že jste si přihlašovací a registrační stránku SingleKey ID neuložili jako záložku prohlížeče. Místo toho vždy zahajte proces přihlášení nebo registrace z vámi zvolené aplikace Respektve. Kromě toho prosím vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie v případě webových aplikací nebo mezipaměť aplikace v případě nativních aplikací. Pokud se po přihlášení nebo registraci setkáte s chybovou zprávou, obraťte se prosím na podporu příslušné partnerské aplikace a společně podnikněte další kroky k vyřešení tohoto problému.

Co mám dělat, když stránky SingleKey ID nereagují správně?

Pokud některá stránka SingleKey ID nereaguje správně (např. při kliknutí na tlačítka jako "přihlásit" nebo "uložit" se nic nestane), postupujte následovně: Znovu spusťte akci (např. přihlášení nebo změnu hesla), kterou chcete provést, od začátku - předtím nezapomeňte jednou zavřít prohlížeč. Rovněž se ujistěte, že jste zkontrolovali aktualizace aplikace nebo webového prohlížeče. Nakonec se prosím pokuste provést požadovanou akci v jiném webovém prohlížeči.

Proč musí SingleKey ID nastavovat soubory cookie?

Rozlišujeme mezi [1] soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro technické funkce SingleKey ID, a těmi [2] soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné pro technickou funkci. 1) Technicky nezbytnými soubory cookie rozumíme soubory cookie, bez kterých nelze zaručit technické zajištění SingleKey ID. Soubory cookie, které nastavujeme, se používají k identifikaci nebo ověřování našich uživatelů a patří mezi technicky nezbytné soubory cookie. 2) Použití SingleKey ID je obecně možné bez cookies, které neslouží technickým účelům. Soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné pro technické funkce, používáme pouze v případě, že jste nám k tomu předem dali souhlas.

Jak mohu povolit soubory cookie?

Přejděte prosím do nastavení prohlížeče a povolte technické soubory cookie pro použití SingleKey ID. Zjistěte, jak toho lze dosáhnout ve zvoleném prohlížeči. Po povolení cookies obnovte stránku a budete moci využívat všechny funkce SingleKey ID.

Jak mohu kontaktovat zákaznický servis pro služby nebo produkty, které používám?

Zákaznickou podporu pro konkrétní služby, produkty nebo zařízení partnerských společností můžete kontaktovat prostřednictvím příslušných kanálů podpory na jejich webových stránkách nebo v aplikacích.

Kde mohu zakoupené domácí spotřebiče zaregistrovat?

Přihlaste se prosím pomocí SingleKey ID na https://www.bosch-home.com a zaregistrujte své domácí spotřebiče. Pro všechny případy podpory související s registracemi domácích spotřebičů a další informace se prosím obraťte na zákaznickou podporu na webových stránkách našeho partnera.

Jak mohu v aplikaci Home Connect připojit domácí spotřebiče?

Domácí spotřebiče můžete připojit v aplikaci Home Connect, kterou lze stáhnout ze všech běžných obchodů s aplikacemi. Pro všechny případy podpory týkající se aplikace Home Connect, které se netýkají vašeho přihlášení nebo registrace pomocí SingleKey ID, vyplňte prosím kontaktní formulář na adrese https://www.home-connect.com.

Kde mohu zakoupené nářadí Bosch zaregistrovat?

Pro registraci nářadí Bosch se prosím přihlaste pomocí SingleKey ID na adrese https://www.bosch-diy.com. Pro všechny případy podpory související s registrací nářadí a manipulací s nářadím (nářadím) se obraťte na zákaznickou podporu Bosch DIY na webových stránkách našeho partnera.

Jak mohu zaregistrovat své zařízení pro prodloužení záruky nebo slevové akce?

Po úspěšném přihlášení na partnerské webové stránky nebo do aplikace můžete spravovat své údaje a registrovat případné nákupy v rámci propagačních akcí partnerských společností. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s registrací produktu se obraťte na příslušný tým podpory příslušné aplikace, kde se tento druh registrací provádí. Upozorňujeme také, že bezpečnostní kód SingleKey ID se používá pouze jednou pro vytvoření účtu SingleKey ID a nelze jej použít pro jakýkoli druh registrace zařízení, reklamace záruky nebo slevové akce.